Logo RTRS Mercury

   Samostalna služba PEP raspolaže sa 9 TV predajnika, velike snage, 26 FM predajnika i 88 TV repetitora. U jugoistočnom dijelu RS postavljeno je 50 repetitora, a u sjeverozapadnom dijelu 38 repetitora.

   Po osnovu ugovora o zakupu infrastrukturnih objekata RTRS trenutno ima 51-og komitenta.

   U skladu sa dozvolom Regulatorne agencije za komunikacije BiH na frekvencijama RTRS program emituje 10 lokalnih radio stanica u RS.