Logo RTRS Mercury

O nama

________________________________________________________________________________

Služba  prenosa i emitovanja programa prati razvojni put Radio-televizije RS od njenog osnivanja. Od 27.10.2011. godine, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, služba PEP posluje kao Samostalna služba u okviru JP RTRS. Organizovana je u 2 Tehnička centra: Banja Luka i Istočno Sarajevo.

Osnovna djelatnost Samostalne službe PEP je emitovanje radijskog i televizijskog programa i upravljanje emisionom infrastrukturom na teritoriji RS.

Najvažnije aktivnosti ove samostalne službe su planiranje, izgradnja i održavanje emisione infrastrukture, kao i iznajmljivanje mikrotalasnih veza, radio i tv predajnika, antenskih sistema i cjelokupne emisione infrastrukture.

 

 

Misija i vizija

 ________________________________________________________________________________

Misija Samostalne službe PEP je da profesionalno i kvalitetno pruža usluge emitovanja, kontribucije i distribucije analognih i digitalnih televizijskih i radijskih programa. Pratimo i uvodimo nove tehnologije koje su u funkciji povećanja obima i kvaliteta usluga.

Vizija Samostalne službe PEP je da emituje i isporučuje multimedijalne sadržaje do potpune digitalizacije televizijskih i radio programa u RS i BiH u formatu visoke definicije i tehnologije.